.

BILDER FRÅN INVIGNINGEN AV SCENEN VID VIALA 2010-05-29.

Foto : Harald Ottosson.

© VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2010-06-09.